Всички изминали възможности и бъдещи такива [Седмично Ревю]

Днес разглеждам всички планове за търговия, които споделих с вас през изминалата седмица, коментирам предишните движения на цената, разглеждам потенциалните бъдещи движение на графиката в реално време и също така разглеждам изминалите възможности за вход на пазара и бъдещи такива. […]

План за търговия, сигнал на живо и бъдещи очаквания [Седмично Ревю]

В това Седмично Ревю разглеждам развитието на плана си върху валутната двойка USD/CNH, анализирам сигнала на живо, който ви предоставих и разкривам бъдещите си очаквания относно плана и възможностите, които крие!

Анализ на плановете ми за търговия и възможни сделки [Седмично Ревю]

В това видео резюме анализирам трейдинг плановете си за изминалата седмица, които споделих с вас и тяхното развитие. Също така включих и две възможности за сделки на база основният ни седмичен план. Надявам се да сте успели да реализирате част […]