THE MARKET TICKER #7 BG

Статия #7: Азиатските пазар #1 Дойде време и за следващата статия от поредицата ни TheMarketTicker. Вниманието на първите няколко статии беше насочено основно към основните Европейски икономики и индекси. Това беше продиктувано от факта, че много от анализаторите прогнозираха по-добре представяне […]

THE MARKET TICKER #5 BG

Статия #5: Швейцарските пазари Още от началото на годината все повече и повече анализатори твърдят, че инвестиции на европейските пазари са по-добрата и по-ниско рискова алтернатива за 2018 година. Както знаем UBS локализирана в Швейцария, но като голяма интернационална инвестиционна институция […]

THE MARKET TICKER #4 BG

Статия #4: FTSE 100 Великобританският борсов индекс FTSE 100 или по добре познат като „Футси“ се състои от акциите на стоте най-големи компании в Обединеното Кралство. Детайлният анализ над този индекс е важен поради факта, че през 2017 година повечето пазари […]

THE MARKET TICKER #3 BG

Статия #3: Европа в детайли В сравнение с компаниите на друг пазари в европейските се наблюдаваше някаква форма на стегнация. Въпреки това след края на 2017 година се наблюдават сигнали за сериозен ръст на печалбите. Анализите сочат че един бъдещ ръст […]

THE MARKET TICKER #2 BG

Статия #2: DAX 30 Германският борсов индекс „DAX30“ е основан на 1 юли 1988 от франкфуртската стокова борса. Както се подразбира от името индексът се състои от 30те най-големи по пазарна капитализация и ликвидност компании вписани на франкфуртската стокова борса […]